Jak jsme pomohli Elham dostat se znovu domů
26. července 2021 Aktuality

Jak jsme pomohli Elham dostat se znovu domů

Ninive v Iráku je jednou z nejúrodnějších oblastí v zemi. Samozvaný Islámský stát obyvatele ale vyhnal a kompletně zničil zemědělskou infrastrukturu. V loňském roce jsme pomohli navrátilcům v Ninive postavit se zpět na vlastní nohy. Jednou z těchto osob je i Elham.

Vyhnáni ze svých domovů

Když se blížil samozvaný Islámský stát k hranicím Ninive, Elham, stejně jako většina jejích sousedů, doufala, že nepokročí až k nim. Opak se ale stal realitou a Elham se svou dcerou a synem musela opustit domov a hledat bezpečí jinde. Když byla oblast Ninive konečně osvobozena, Elham se mohla i se svou rodinou vrátit zpět. To, co dřív nazývala domovem, se ale změnilo k nepoznání. Vše, co kdy obyvatelé vystavili, bylo zničeno a po Islámském státu zbyla v regionu jen spoušť.

Kurz podnikání od Charity pomáhá lidem

Elham se dlouho snažila najít práci, aby mohla zajistit svou rodinu, ale marně. Toužila nastartovat malé podnikání a prodávat vlastní domácí pokrmy. Její známý jí ukázal projekt, který Charita založila, aby navrátilcům pomohla a podpořila je v restartu v jejich původním domově. Elham se přihlásila do jednoho z našich kurzů podnikání a po 4 týdnech workshopů se naučila, jak úspěšně nastartovat svou vlastní živnost. „Charita mě například naučila, jak odhadnout poptávku, jak navrhnout obchodní plán, jak stanovit rozpočet, a dokonce i jak předpovědět risky a potřebné změny a úpravy byznys plánu,“ říká vděčně Elham. „Na konci kurzu jsem měla dobrou představu o tom, jak na to, aby mé malé podnikání mělo úspěch,“ dodává.

V Iráku pomáháme s obnovou živobytí po válce

Zemědělství v Ninive

Elham není jediná, které jsme v cestě zpátky domů pomohli. Kromě rozvíjení podnikatelských záměrů obyvatel jsme poskytli asistenci i farmářům. „Zemědělství je v Ninive jedním z nejběžnějších zdrojů obživy, i proto nejčastěji pomáháme drobným pěstitelům nebo chovatelům dobytka. Například jim rozdáváme osivo nebo nezbytné nářadí,“ říká regionální manažer Charity Česká republika Evžen Diviš.

Pomoc v Iráku

I když náš projekt k pomoci začlenění vysídlených obyvatel v oblasti Ninive v prosinci roku 2020 oficiálně skončil, iráckým obyvatelům pomáháme i nadále a jsme připraveni jim asistovat tam, kde to bude nejvíce potřeba. Momentálně například opravujeme přístřešky zranitelných rodin v iráckém Dahúku a s finanční podporou UNDP jsme odstartovali největší zahraniční projekt v naší historii v regionu Hít, kde pomůžeme místním s obnovou živobytí a infrastruktury po dlouhodobém válečném konfliktu.