Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko je rozlehlá země, ve které více než třetina obyvatel žije v hlavním městě Ulánbátaru a zbytek země je osídlen velmi řídcePřestože je mongolské hospodářství závislé především na vývozu surovin, mnoho lidí se dodnes živí tradičním kočovným pastevectvím. Ačkoli se tamější ekonomická situace postupně zlepšuje, státu se dosud nedaří zajistit dostatečné služby pro zranitelné skupiny obyvatel a začíná se navíc potýkat se znečištěním a nedostatečnou ochranou přírody a přírodních zdrojů 

Charita Česká Republika začala v Mongolsku působit v roce 2006 a o dva roky později jsme zde otevřeli misi. Naše působení v Mongolsku bylo od začátku zaměřené převážně na rozvojové projekty, které jsme ale kombinovali s humanitární pomocí, která je v zemi nutná po často krutých a dlouhých zimách. Ze začátku jsme se soustředili především na aktivity v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví, často v odlehlých a těžko dostupných částech země. Postupně jsme svoje působení zacílili na podporu zemědělství a udržitelného pastevectví.  

V posledních letech se v Mongolsku zaměřujeme především na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, zejména pak na šetrné nakládání s odpady. Zároveň ale nezapomínáme na zdejší občanskou společnost, které se snažíme pomoci podporou mladých lidí nebo školením lokálních organizací. Naše hlavní kancelář je v hlavním městě Ulánbátaru, ale působíme také v pěti dalších provinciích Mongolska.  

Více o misi v Mongolsku

23. května 2012 Mongolsko

Zveřejnění výsledků výběrového řízení na mezinárodní tendr

Výsledky výběrového řízení na mezinárodní tendr číslo CCR/MN11/2012/01 s názvem: "Study of fly ash waste from Mongolian power plants and the practical uses of that fly ash as a componenet of construction materials", jsou k nahlédnutí v následujícím dokumentu Tender_result (pdf, AJ).

11. dubna 2012 Mongolsko

Mezinárodní tendr - otevření obálek

Charita Česká republika dostala několik nabídek pro mezinárodní tendr. V následujícím documentu (pdf, v anglickém jazyce) je dostupný protokol o otevření obálek s nabídkami účastníků tendru číslo CCR/MN11/2012/01 s názvem: "Study of fly ash waste from Mongolian power plants and the practical uses of that fly ash as a componenet of construction materials".

Mobilní ošetřovny na mongolském venkově se ujaly
2. února 2012 Mongolsko

Mobilní ošetřovny na mongolském venkově se ujaly

Charita ČR zřídila ve venkovských oblastech západomongolské provincie Zavkhan mobilní ošetřovny a zajistila školení místního zdravotnického personálu. Všechny aktivity spolufinancuje Česká rozvojová agentura.

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan
11. října 2011 Mongolsko

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

V červnu 2011 zahájila Charita ČR nový projekt s cílem zlepšit zdravotní péči ve venkovských oblastech mongolské provincie Zavkhan. V roce 2011 bude pořízeno, vybaveno a instalováno pět mobilních ošetřoven, sloužící příslušníkům okolních pasteveckých komunit. V průběhu roku budou dle potřeby měnit svá stanoviště.

Podpora udržitelnosti zdrojů obživy mongolských pastevců
8. března 2011 Mongolsko

Podpora udržitelnosti zdrojů obživy mongolských pastevců

Charita ČR reaguje projektem na přírodní katastrofu dzud, která v první polovině roku 2010 zanechala mnoho mongoloských pasteveckých rodin bez živobytí. Usiluje o trvalé zlepšení situace pastevců odkázaných na svá stáda a tedy závislých na kvalitě pastvin a vývoji počasí/klimatu. Projekt se zaměřuje na prevenci rizik další katastrofy a na podporu udržitelného pastevectví zohledňujícího místní podmínky pro chov dobytka.

Obnova zdrojů obživy rodin postižených dzudem
2. března 2011 Mongolsko

Obnova zdrojů obživy rodin postižených dzudem

Projekt reagoval na specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která v první polovině roku 2010 zanechala mnoho pasteveckých rodin bez živobytí. Smyslem projektu nebylo pouze poskytnout okamžitou humanitární pomoc, která by řešila akutní nedostatek potravy. Projekt se zaměřil na dlouhodobé potřeby obyvatel a jeho cílem proto bylo obnovení zdrojů obživy postižených rodin v sumu (okresu) Bayan – Ondor nejvíce zasažené provincie Övörhangai.