Farmář Mushaukwa ze Zambie si díky Charitě založil vlastní živnost na zpracování manioku
14. dubna 2022 Aktuality

Farmář Mushaukwa ze Zambie si díky Charitě založil vlastní živnost na zpracování manioku

Mushaukwa Bravo Kabombo je farmář, který žije v zambijské Západní provincii a po mnoho let se věnuje pěstování manioku. Dlouho se ale potýkal s potížemi, jak svou bohatou úrodu uskladnit, aby se nezkazila. Zároveň toužil ze svého domácího pěstování udělat práci na plný úvazek, která by ho uživila. Charita mu pomohla pořídit potřebné vybavení a podpořila Mushaukwovo úsilí založit si vlastní zemědělskou živnost.

Pomoc chudému zambijskému regionu

Západní provincie, ve které Mushaukwa žije, je jedním z nejméně rozvinutých regionů Zambie. Lidé na vesnicích si často zajišťují živobytí pěstováním vlastní úrody, potýkají se ale s nízkou produktivitou. V Zambii navíc stále není zpracování zemědělských produktů dostatečně rozvinuté. Většina místních podniků nemá zpracovatelské závody, ve kterých by se sklizená úroda zpracovávala na produkty, jež se mohou dostat na trh. 

Maniok se dosud zpracovává nejčastěji použitím tradičních metod, tedy loupáním, namáčením za účelem fermentace, sušením na slunci a mletím na mouku, což je nejen časově náročné, ale také velmi pracné. Farmáři při zpracování manioku tímto způsobem navíc získají z úrody mnohem méně výsledných produktů, které zároveň nejsou tak kvalitní.

Charita Česká republika pomáhá v zambijské Západní provincii farmářům, jako je Mushaukwa, zvyšovat jejich úrodu a hlavně ji efektivně zpracovat. Mushaukwa od nás dostal zařízení na zpracování a uskladnění manioku a také startovací grant, díky kterému si založil vlastní zpracovatelský závod. Pojmenoval ho Bmuka Source Production a má z něj obrovskou radost.

Mushaukwa Bravo Kabombo

„Moc děkuji Charitě za tuto podporu, nikdy v životě jsem si nemyslel, že budu vlastnit zpracovatelský závod. Prospěch z něj bude mít nejen moje rodina, ale i celá naše komunita v Mawawě,“ říká Mushaukwa s úsměvem. Pro Mushaukwův zpracovatelský závod jsme zařídili také dodávku potřebných strojů a zařízení, výstavbu a úpravu prostor, vyškolili jsme obsluhu a zajistili podnikatelské oprávnění. Mushaukwu jsme zároveň podpořili individuálním mentoringem ve všech krocích jeho podnikání.

Farmáři si plní sny

Mushaukwa je jedním z farmářů, kterým jsme pomohli založit vlastní zemědělský podnik. Založení takové živnosti je v rozvojové zemi, jako je Zambie, často velmi obtížné. K zahájení podnikání je totiž zapotřebí velký finanční kapitál, který farmáři z chudého regionu nemají obvykle k dispozici. Zároveň jim chybí přístup k finančním službám a těžko se jim získává živnostenské oprávnění. Právě se všemi těmito záležitostmi místním farmářům pomáháme.

Farmářům pomáháme v rámci projektu „Zvýšení produktivity a podporu rozvoje hodnotových řetězců manga, manioku a organických hnojiv v Západní provincii v Zambii“, který jsme zahájili v roce 2020. Projekt probíhá za finanční podpory České rozvojové agentury a v partnerství se zambijským Ministerstvem zemědělství, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a University Barotseland.

Zaujal vás tento příběh? Přečtěte si více: