5 světových konfliktů a krizí, které je třeba sledovat v roce 2023
17. ledna 2023 Aktuality

5 světových konfliktů a krizí, které je třeba sledovat v roce 2023

Zatímco zraky světa jsou upřené převážně na válku na Ukrajině, na světě eskaluje řada dalších konfliktů a krizí, kterým bychom měli věnovat pozornost. V současnosti na světě probíhá vůbec nejvíce konfliktů od konce druhé světové války. Očekává se, že humanitární pomoc bude letos potřebovat 339 milionů lidí, tedy každý 23. člověk na světě. Jaké konflikty a krize je třeba sledovat v roce 2023?

1. Ukrajina

Válka, kterou rozpoutalo Rusko loni na konci února, bude pravděpodobně i letos nejsledovanějším světovým konfliktem. Ten dosud vyhnal ze země na 8 milionů Ukrajinců. Dalších téměř 6 milionů uteklo ze svých domovů do bezpečnějších míst na území Ukrajiny. Rusko nadále útočí na ukrajinskou infrastrukturu. Rozsáhlými výpadky dodávek elektřiny, vody, plynu i tepla trpí všichni, včetně dosud relativně bezpečného západu Ukrajiny. 

Charita Česká republika začala zasílat na Ukrajinu humanitární pomoc bezprostředně po začátku ruské invaze. Na západě země také pomáháme lidem, kteří museli před ruskou agresí utéct ze svých domovů. Vnitřně vysídleným lidem jsme zajistili důstojné bydlení v nově vystavených modulárních domcích a zrekonstruovaných budovách. Lidem v nouzi poskytujeme peněžní podporu, aby si mohli pořídit základní potřeby. Zajišťujeme také tolik důležitou psychologickou pomoc. Ve zlepšování životních podmínek vysídlených lidí na západě Ukrajiny budeme pokračovat i v tomto roce.

Charita začala posílat humanitární pomoc na Ukrajinu ihned po vypuknutí ruské invaze

2. Arménie a Ázerbájdžán: Náhorní Karabach

Válka na Ukrajině se odrazila i do dalších krizí napříč světem, zejména do konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem o oblast Náhorního Karabachu. Hrozí, že krize znovu vyeskaluje v otevřený ozbrojený konflikt.

V poslední šestitýdenní válce v roce 2020 zahynulo přes 7000 vojáků. Ázerbájdžánské síly tehdy získaly kontrolu nad částí Náhorního Karabachu a přilehlými okresy, které do počátku 90. let ovládaly arménští separatisté. Oficiálně je území Náhorního Karabachu součástí Ázerbájdžánu. Příměří v roce 2020 nakonec zprostředkovala Moskva.

Loni na podzim se mezi oběma zeměmi rozpoutaly nové boje, ve kterých přišlo o život na 200 vojáků. Obě strany se vzájemně obviňují z porušování příměří. Dále trvá také blokáda Lačinského koridoru, jediného pozemního spojení mezi Náhorním Karabachem a Arménií, který v prosinci zablokovalo několik stovek Ázerbájdžánců, označujících se za ekologické aktivisty a protestujících proti „nezákonnému drancování přírodních zdrojů Ázerbájdžánu Armény“.

3. Demokratická republika Kongo

Demokratická republika Kongo čelí jedné z nejvleklejších krizí na světě. Na východě země nadále eskaluje ozbrojený konflikt vyvolaný dříve neaktivní povstaleckou skupinou M23. Ta dnes ovládá několik měst a obklopuje okolí hlavního provinčního města Goma. Kongo patří mezi země s nejvyššími počty vnitřně vysídlených osob na světě. Uprchlické tábory jsou přeplněné a jejich obyvatelé jsou vystaveni riziku epidemií smrtelných nemocí.

Nestabilní situace a ozbrojený konflikt v Kongu dlouhodobě vede místní obyvatele k útěku do bezpečí za hranice země. Mimo jiné se vydávají do Zambie, bezpečné sousední země, kde uprchlíky podporuje i Charita Česká republika. Pomáháme jim jak v uprchlických osadách, tak v hlavním městě Lusace, aby se dokázali postavit na vlastní nohy. Podporujeme také studenty z řad uprchlíků, aby mohli studovat na vysoké škole.

Mladý uprchlík Nicholas si dnes vydělává opravou ledniček

4. Sýrie

Sýrie v březnu vstoupí do třináctého roku občanské války a s ní spojené humanitární krize. Na 15 milionů lidí v zemi bude letos potřebovat humanitární pomoc, nejvíce od začátku konfliktu v roce 2011. Miliony dětí nechodí do školy, další miliony lidí stále žijí daleko od svých domovů v regionech, kam utekli do bezpečí. V zemi navíc v loňském roce propukla epidemie cholery. Situaci komplikuje nejistota ohledně poskytování přeshraniční pomoci. 

Rada bezpečnosti OSN začátkem ledna schválila prodloužení poskytování přeshraniční pomoci o dalších 6 měsíců. Tato pomoc je pro Sýrii zásadní, bez ní by miliony lidí neměly přístup k potravinám a přístřeší, k pomoci při zvládání zimy nebo k zajištění důstojných hygienických podmínek.

V Sýrii Charita podporuje mladé lidi, aby se zapojili do občanské společnosti

Ačkoli humanitární pomoc v Sýrii je nadále více než potřebná, v zemi dochází k jejímu propojení s pomocí rozvojovou. Syřané se snaží pokračovat v normálním životě, krizi navzdory. Místní neziskové organizace se chtějí zapojit do obnovy své země, chybí jim ale znalosti o tom, jak k pomoci přistoupit správně a efektivně. Právě v této oblasti pomáhá Charita Česká republika, a to konkrétně organizacím, které pracují s mladými lidmi a motivují je k občanské angažovanosti a k tomu, aby se sami zapojili do obnovy Sýrie a její budoucnosti.

5. Somálsko

Jednou z vůbec největších krizí současnosti je ta klimatická, která se extrémně podepisuje na situaci v Somálsku. Země zažívá pátým rokem po sobě rekordní sucho, které je vůbec nejhorší za posledních 40 let. Somálsku hrozí další ničivý hladomor. Očekává se, že krize z nedostatku potravin zasáhne v letošním roce na 8,3 milionu lidí v Somálsku, tedy téměř polovinu ze současných 16,8 milionu obyvatel země. Až 727 tisíc lidí může letos kvůli katastrofálnímu nedostatku potravin zemřít hlady. Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN zabilo sucho od poloviny roku 2021 do konce loňského října na 3 miliony kusů dobytka.

Desetiletí trvající konflikty oslabily schopnost Somálska reagovat na klimatickou krizi a způsobily, že je země nebezpečně závislá na dovozu obilí - konkrétně z Ukrajiny a Ruska. Námořní blokáda ukrajinských černomořských přístavů určených pro vývoz obilí, která trvala několik měsíců po začátku války, a rekordní nárůst cen základních plodin na světovém trhu ještě více ztížily Somálcům možnost zajistit si dostatek obživy.

Somálci jsou oslabení a více náchylní na nemoci, jako je malárie a průjem, které nejhůře postihují děti. Poslední dva hladomory v Somálsku byly v roce 1992 a 2011 a v jejich důsledku zemřelo půl milionu lidí.

Charita podporuje farmáře, aby mohli lépe čelit změnám klimatu

Dopady změn klimatu na znevýhodněné regiony světa nám nejsou lhostejné. Charita Česká republika dlouhodobě podporuje farmáře v Zambii a Iráku, aby byli schopni efektivně čelit suchu a s ním spojenou neúrodou, způsobenou změnou klimatu.

Krize může eskalovat i na Tchaj-wanu, v oblasti Sahelu nebo na Haiti

Výše uvedený seznam světových krizí a konfliktů samozřejmě není úplný. Pozornost by se v letošním roce měla zaměřit také například na Tchaj-wan, kde může dojít k eskalaci napětí mezi USA a Čínou, nebo Etiopii, kde probíhá vnitrostátní konflikt od konce roku 2020, ačkoli v listopadu bylo uzavřeno křehké příměří. Boje s islamistickými hnutími pokračují v oblasti Sahelu v zemích Burkina Faso, Mali a Niger. Nestabilní politická situace sužuje také Haiti, jehož velkou část ovládají ozbrojené gangy. Vyeskalovat může situace také v Íránu, kde v loňském roce proběhly protesty proti režimu, tvrdě potlačené ze strany státu.

Pozornost by se měla upřít i k Jemenu, kde dále pokračuje konflikt, v němž mezinárodně uznávaná vláda spolu s mezinárodní koalicí vedenou Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty bojuje od roku 2014 proti povstaleckým Hútiúm.