Život v Sýrii jde dál. Jak Charita podporuje tamní občanskou společnost?
26. října 2022 Aktuality

Život v Sýrii jde dál. Jak Charita podporuje tamní občanskou společnost?

Válka v Sýrii trvá už přes 11 let. Syřané se ale snaží pokračovat v běžném životě, konfliktu navzdory. Zejména mladí lidé mají chuť a energii zapojit se aktivně do společnosti a podílet se na budoucnosti své země. Charita proto podporuje mládežnické organizace v Sýrii, aby samy mohly uskutečnit své vlastní projekty a zlepšit život lidí na severozápadě Sýrie.

Propojení humanitární a rozvojové pomoci

Ačkoli humanitární pomoc je v Sýrii nadále velmi potřebná, v zemi v posledních letech dochází k jejímu propojení s pomocí rozvojovou. Je to z několika důvodů. V oblasti zůstávají lidé, kteří nechtějí nebo nemohou svou zemi opustit a touží se zapojit do její obnovy, i přes pokračující konflikt. Druhým důvodem je nejistota ohledně budoucího poskytování přeshraniční pomoci. Přestože Rada bezpečnosti OSN letos v červenci schválila prodloužení poskytování humanitární pomoci o šest měsíců, další obnovení je nejisté.

Po 11 letech války je tak jasné, že posun k udržitelné rozvojové pomoci je nevyhnutelný. Místní organizace musí být samy schopné zajistit dlouhodobou pomoc. A to nejen tu okamžitou humanitární, ale i rozvojovou.

„Tomuto propojení prvků humanitární, rozvojové a mírové intervence se říká takzvaný Triple Nexus. Mezi agenturami OSN je tento pojem hojně využíván, ale místní syrské organizace často netuší, co to znamená a jak se k této změně v poskytování pomoci postavit,“ vysvětluje George Jend, vedoucí programů Charity v Iráku. George Jend nedávno vedl školení pro naši partnerskou organizaci Violet, jež se v Sýrii zaměřuje na podporu občanské společnosti. Školení se věnovalo právě propojení humanitární a rozvojové pomoci a tomu, co to pro syrské nevládní organizace znamená. „Krize v Sýrii je vleklá a vládní struktury jsou nestabilní. Proto jsou to právě nevládní organizace, které by měly hrát zásadní roli v tom, aby vládu i sebe přiměly k odpovědnosti za dlouhodobou stabilizaci a mír,“ vysvětluje George Jend.

V Sýrii pořádáme školení pro mladé lidi, aby se zapojili do občanské společnosti

Zkušenost z Iráku a podpora aktivní občanské společnosti

George Jend na svém školení těžil ze zkušenosti z Iráku, který v posledních letech procházel podobným přesunem od humanitární k rozvojové pomoci. Okamžitá humanitární pomoc, která začala s příchodem tzv. Islámského státu, se postupem času propojila s dlouhodobým rozvojovým plánováním. „Okamžitá nouzová pomoc, jak jsme ji znali v Iráku, přestane v zemi ke konci letošního roku existovat. Nevládní organizace tak převedou své humanitární programy na dlouhodobé rozvojové plány a zaměří se na trvalá řešení, tedy řešení pro návrat a reintegraci uprchlíků a vnitřně vysídlených osob,“ pokračuje Jend.

Podobná změna probíhá také v Sýrii a místní organizace chtějí být její součástí. Naše partnerská organizace Violet tak na severozápadě Sýrie podporuje syrskou mládež z uprchlické komunity a kromě humanitární pomoci se věnuje také podpoře dalších neziskových organizací v dané oblasti. Pořádají nejrůznější školení a akce, aby mladé lidi motivovali k občanské angažovanosti.

„Chceme poskytnout mládežnickým organizacím dovednosti a znalosti, které potřebují, aby mohly efektivně pracovat na podpoře občanské společnosti,“ objasňuje Anna Volfová, koordinátorka Charity pro Blízký východ. „Lidé z těchto organizací mají chuť podporovat aktivní občanskou společnost, chybí jim ale kapacity a prostředky pro efektivní pomoc. Právě to jim zajišťujeme my a zároveň s nimi budeme prostřednictvím naší partnerské organizace pracovat, aby jejich projekty byly efektivní a měly dlouhodobý dopad,“ doplňuje Anna Volfová.

Projekt ‘Podpora občanské společnosti na severozápadě Sýrie’ je realizován díky podpoře Evropské komise.