Gruzie

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Ze začátku jsme v zemi působili prostřednictvím místních partnerských organizací a v roce 2015 jsme v Gruzii otevřeli vlastní pobočku, díky které můžeme poskytovat kvalitní, včasnou a dobře zajištěnou rozvojovou pomoc. V současnosti má Charita Česká republika v Gruzii hlavní kancelář v Tbilisi a regionální pobočku v Khulo (Adžárie).

Zdravotnictví

V Gruzii pomáhá Charita lidem s autismemNaší „vlajkovou lodí“ v Gruzii je zdravotní a sociální péče. Úzce spolupracujeme s místním Ministerstvem zdravotnictví (MoILHSA) a zásadně se podílíme na reformě gruzínského systému primární zdravotní péče.

Pomáháme těm nejzranitelnějším skupinám, jako jsou děti s těžkým postižením a s poruchami autistického spektra. Školíme lékaře ve včasné diagnostice autismu, pořádáme školení pro behaviorální terapeuty a ve spolupráci s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví zavádíme systémové změny, které dále zlepšují služby pro osoby s autismem v Gruzii.

V Gruzii také zvyšujeme povědomí o důležitosti prevence rakoviny a zlepšujeme dostupnost screeningu rakoviny. V říjnu 2019 jsme ve městě Zugdidi v Gruzii otevřeli screeningové centrum, které pomáhá zlepšit včasné testování řady běžných druhů rakoviny u téměř půl milionu lidí žijících v regionu Samegrelo-Horní Svatenie.

V roce 2020 jsme zároveň rychle zareagovali na potřeby, které vyvolala pandemie koronaviru. Na dálku jsme školili gruzínské lékaře z venkovských oblastí, jak na léčbu onemocnění covid-19. Společně s Národním centrem pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC) jsme vybudovali laboratorní informační systém pro účinný dohled nad nemocí covid-19 a také integrovaný systém, který řídí elektronickou frontu na očkování proti covidu-19.

Rozvoj venkova a odpovědné nakládání s odpady

Gruzínští zemědělciV odlehlých horských oblastech, kde většina lidí závisí na zemědělské obživě, podporujeme lokální podniky a vytváříme nová pracovní místa, aby místní nemuseli rodný region opouštět. S naší pomocí tak v Gruzii vyrostla například ekologická farma nebo ateliér tradičních řemesel. V regionu horní Adžárie jsme pomohli vytvořit více než 200 pracovních míst.

V gruzínských horských oblastech pomáháme také rozvíjet infrastrukturu pro nakládání s odpady a zvyšujeme povědomí místních o třídění odpadů a jejich recyklaci.

 
 
 
 
Oblast zemědělství
27. září 2009 Gruzie

Oblast zemědělství

Gruzie se relativně úspěšně potýká s omezováním bídy. Statisticky se situace obyvatel Gruzie zlepšuje, ale životní podmínky lidí na venkově zůstávají neutěšené nebo se zhoršují. O efektivitě gruzínského zemědělství vypovídá skutečnost, že se podílí pouze 10 % na tvorbě HDP země, přestože je v sektoru zemědělství zaměstnáno přes 50 % práceschopné populace.

17. července 2009 Gruzie

Charita na konferenci o rozvojové spolupráci

Pracovníci Charity ČR se aktivně zapojili do Konference o efektivitě organizací občanské společnosti v rozvojé spolupráci (Civil Society Organisations Development Effectiveness Conference), která se konala v Praze ve dnech 23. a 24. června 2009.

15. ledna 2009 Gruzie

Pomohli jsme v Gruzii

S koncem roku 2008 byla ukončena distribuce humanitární pomoci ČR, která se prostřednictvím Charity Česká republika a místní nevládní organizace dostávala k uprchlíkům v Tbilisi, v Gori a dalších městech, kde tito lidé nacházejí dočasné útočiště. Ztráta domova a majetku je samo o sobě velmi frustrující, připočteme-li problémy s dostupností vody, elektřiny a tepla v kolektivních centrech, získáme neradostný obraz každodenního života lidí postižených posledním konfliktem na Kavkazu.

31. prosince 2008 Gruzie

Příběhy pomoci

Charitní centrum pro mládež bylo založeno místní Charitou Gruzie, aby pomohlo odstranit u dětí a mladých lidí – vnitřních uprchlíků z Jižní Osetie psychické následky, které s sebou přinesl nedávný ozbrojený konflikt.