Gruzie

Gruzie

V Gruzii působíme už od roku 2008, původně jsme pracovali skrze partnerské organizace. V roce 2015 jsme v zemi otevřeli vlastní kancelář. Zaměřujeme se především na rozvoj zdravotnictví a zvyšování dostupnosti a kvality péče, především ve venkovských oblastech. Zároveň se věnujeme rozvoji sociálních služeb, zejména péče o lidi s postižením. Ve spolupráci s tamním Ministerstvem zdravotnictví přinášíme systémové změny ve zdravotnictví a sociálních službách.

V chudých venkovských oblastech pomáháme lidem zajistit si zdroj obživy, především podporou drobného podnikání. Věnujeme se také ochraně životního prostředí a efektivnímu odpadovému hospodářství.

004783_05_100694Sociální péče

Pomáháme nejzranitelnějším skupinám lidí, jako jsou děti s poruchami autistického spektra. Školili jsme lékaře, aby dokázali rozpoznat autismus v jeho raných stadiích, organizovali školení pro behaviorální terapeuty a ve spolupráci s gruzínským ministerstvem zdravotnictví jsme zavedli systémové změny, které dále zlepšují služby pro osoby s autismem. Pracujeme na reformě státem provozované péče o osoby se zdravotním postižením, která se přesouvá od velkých ústavů k individuální péči v malých domech rodinného typu.

 

004920_05_103873Rozvoj venkova a odpovědné nakládání s odpady

V odlehlých oblastech podporujeme místní podniky a vytváříme nová pracovní místa, aby lidé nemuseli za prací z těchto regionů odjíždět. Pomohli jsme například vybudovat ekologickou farmu a ateliér tradičních řemesel. Podporujeme také udržitelný chov skotu.

V gruzínských horských oblastech pomáháme rozvíjet infrastrukturu pro nakládání s odpady a zvyšujeme povědomí místních obyvatel o třídění a recyklaci odpadů. Pořídili jsme popelářské vozy a podporujeme rozvoj infrastruktury pro sběr, třídění a recyklaci odpadu.

 
 
 
Včely – nečekaný nástroj v boji s chudobou
20. května 2022 Aktuality

Včely – nečekaný nástroj v boji s chudobou

Od roku 2018 si připomínáme 20. květen jako Světový den včel. Důležitost tohoto hmyzu pro ekosystém i potravinářský průmysl je dlouhodobě známá. Včely představují ale také zdroj práce i obživy v rozvojových regionech. Jako příklad může sloužit uprchlický tábor Mantapala v Zambii, kde se díky Charitě Česká republika začaly včelařením živit desítky uprchlíků.

Manana z Gruzie díky Charitě učí své sousedy, jak správně kompostovat
22. dubna 2022 Aktuality

Manana z Gruzie díky Charitě učí své sousedy, jak správně kompostovat

Manana Metreveli žije ve vesnici Utsera, která se nachází v provincii Rača na severu Gruzie. Manana kompostuje už několik let a snižuje díky tomu množství odpadu, který její domácnost vyprodukuje. Charita Česká republika v Gruzii jí poskytla školení a také dřevěný kompostér, který Manana sdílí se svými sousedy. Vesnice Utsera se díky kompostování stala vzorem pro další obce v zemi.

6 způsobů, jakými Charita Česká republika pomáhá chránit životní prostředí
22. dubna 2022 Aktuality

6 způsobů, jakými Charita Česká republika pomáhá chránit životní prostředí

U příležitosti Mezinárodního dne Země si 22. dubna připomínáme, proč je důležité chránit přírodu a upozorňovat společnost na možné negativní dopady naší činnosti na životní prostředí. I nám v Charitě záleží na stavu naší planety, proto ji pomáháme chránit nejrůznějšími způsoby. Ať už se jedná o podporu ekologického zemědělství v Zambii, osvětu o recyklaci v Mongolsku či kompostování v Gruzii.

Včelařka z Gruzie díky naší pomoci zvýšila produkci medu
22. března 2022 Aktuality

Včelařka z Gruzie díky naší pomoci zvýšila produkci medu

Charita pomáhá v Gruzii lidem v chudých horských regionech, které tvrdě zasáhla pandemie koronaviru. Místním pomáháme obnovit a podpořit jejich živnosti, aby se nemuseli stěhovat za prací z rodných regionů. Naši podporu obdržela i včelařka Nana Dvalidze z gruzínské provincie Rača.