Gruzie

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Od zahájení gruzínského programu do roku 2015 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací.
 
V roce 2014 bylo vzhledem ke zkušenostem nashromážděným za léta působení rozhodnuto, že zřízení kanceláře v  zemi je přirozeným krokem, jak poskytovat kvalitní, včasnou a dobře zajištěnou rozvojovou pomoc lidem v Gruzii. Proces přechodu byl dokončen v roce 2015, kdy proběhla registrace pobočky CHČR v Gruzii (pod názvem Charita Česká republika v Gruzii, CHGR) a kdy byl vybudován stabilní tým několika zaměstnanců. Od té doby jsou neustále rozvíjeny profesní kapacity CHGR nejen v  oblasti zdravotní a sociální péče, které jsou „vlajkovými loděmi“ projektů CHGR v  zemi, ale také v  oblasti zemědělství, rozvoje venkova a řízení přírodních zdrojů. CHGR poskytuje rozvojovou pomoc těm nejzranitelnějším skupinám, jako jsou děti s  těžkým postižením a s  poruchami autistického spektra, usiluje o zlepšení zdraví gruzínské populace, zlepšuje zemědělství, posiluje komunitní rozvoj a rozvoj venkova v  horských oblastech a usiluje o větší sociální začlenění a silnější občanskou společnost v  Gruzii. CHGR dbá na vysokou míru odpovědnosti vůči svým četným dárcům a partnerům a její činnost je založena na principech transparentnosti a efektivity. 
 
V současnosti (k lednu 2020) má CHGR hlavní kancelář v Tbilisi a regionální pobočku v Khulo (Adžárie). 
 
 
 
 
 
 
Charita Česká republika pomáhá ohroženým rodinám v regionu Rača-Lečchumi
27. října 2020 CCR-Georgia

Charita Česká republika pomáhá ohroženým rodinám v regionu Rača-Lečchumi

Škody napáchané pandemií Covid-19 na ekonomice a životních podmínkách lidí jsou obzvláště závažné v horských regionech Gruzie, kde je méně rozvinuté podnikání a většina místní populace je závislá na turismu. Aby zmírnila tyto negativní dopady, poskytla Charita Česká republika humanitární pomoc více než 150-ti rodinám v tomto regionu.

Česká pomoc Gruzii v boji proti pandemii COVID-19
30. září 2020 CCR-Georgia

Česká pomoc Gruzii v boji proti pandemii COVID-19

Dne 29. září navštívil český velvyslanec a vedoucí mise Charita Česká republika gruzínskou Agenturu pro státní péči a pomoc (zákonným) obětem obchodování s lidmi. Cílem bylo předání lékařských ochranných prostředků Agentuře pro domovy určené osobám se zdravotním postižením (včetně Dusheti a Martkofi).

Charita podpoří vznik přes nových 200 pracovních míst v Gruzii
18. září 2020 CCR-Georgia

Charita podpoří vznik přes nových 200 pracovních míst v Gruzii

Charita Česká republika přispěla k vytvoření více než 200 nových pracovních míst v lokalitě Khulo v Horní Adžárii, a to díky finanční podpoře z evropského programu ENPARD. Malým a středním podnikům v horské oblasti Gruzie bude poskytnut přes 1 milion eur. Díky tomu se uskuteční více než 73 podnikatelských záměrů, což podpoří ekonomickou nezávislost místní komunity. Dalších 440 000 eur bylo vybráno mezi příjemci grantů jako forma spoluúčasti.

Plogging v Rače začal od vesnice Ghebi
8. září 2020 CCR-Georgia

Plogging v Rače začal od vesnice Ghebi

Plogging v gruzínské Rače začal od vesnice Ghebi, a to 5. září. Pro Raču je to vůbec první ploggingová akce.

S počátkem léta zahájila Caritas Česká republika v Gruzii čtyři nové projekty
7. září 2020 CCR-Georgia

S počátkem léta zahájila Caritas Česká republika v Gruzii čtyři nové projekty

Pro většinu z nás je léto začátkem období dovolených a prázdnin. Charita Česká republika v Gruzii ale měla plné ruce práce s novými projekty. V prvním červencovém týdnu byly díky podpoře agentur CzechAid a SlovakAid spuštěny čtyři nové rozvojové projekty.  

CHČR nadále podporuje gruzínskou vládu při reformě systému primární zdravotní péče
7. září 2020 CCR-Georgia

CHČR nadále podporuje gruzínskou vládu při reformě systému primární zdravotní péče

Charita České republiky (CHČR) ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi implementuje projekty zdravotní a sociální péče v Gruzii od roku 2008. Její nový projekt pod názvem „Podpora posílení primární zdravotní péče“ má za úkol podpořit gruzínské ministerstvo vnitřně vysídlených osob z okupovaných oblastí, práce, zdraví a sociálních věcí (MoILHSA) při posilování místního systému primární zdravotní péče, a to díky zlepšení kvality poskytované zdravotní péče a souvisejících služeb.