Gruzie

Gruzie

V Gruzii působíme už od roku 2008, původně jsme pracovali skrze partnerské organizace. V roce 2015 jsme v zemi otevřeli vlastní kancelář. Zaměřujeme se především na rozvoj zdravotnictví a zvyšování dostupnosti a kvality péče, především ve venkovských oblastech. Zároveň se věnujeme rozvoji sociálních služeb, zejména péče o lidi s postižením. Ve spolupráci s tamním Ministerstvem zdravotnictví přinášíme systémové změny ve zdravotnictví a sociálních službách.

V chudých venkovských oblastech pomáháme lidem zajistit si zdroj obživy, především podporou drobného podnikání. Věnujeme se také ochraně životního prostředí a efektivnímu odpadovému hospodářství.

004783_05_100694Sociální péče

Pomáháme nejzranitelnějším skupinám lidí, jako jsou děti s poruchami autistického spektra. Školili jsme lékaře, aby dokázali rozpoznat autismus v jeho raných stadiích, organizovali školení pro behaviorální terapeuty a ve spolupráci s gruzínským ministerstvem zdravotnictví jsme zavedli systémové změny, které dále zlepšují služby pro osoby s autismem. Pracujeme na reformě státem provozované péče o osoby se zdravotním postižením, která se přesouvá od velkých ústavů k individuální péči v malých domech rodinného typu.

 

004920_05_103873Rozvoj venkova a odpovědné nakládání s odpady

V odlehlých oblastech podporujeme místní podniky a vytváříme nová pracovní místa, aby lidé nemuseli za prací z těchto regionů odjíždět. Pomohli jsme například vybudovat ekologickou farmu a ateliér tradičních řemesel. Podporujeme také udržitelný chov skotu.

V gruzínských horských oblastech pomáháme rozvíjet infrastrukturu pro nakládání s odpady a zvyšujeme povědomí místních obyvatel o třídění a recyklaci odpadů. Pořídili jsme popelářské vozy a podporujeme rozvoj infrastruktury pro sběr, třídění a recyklaci odpadu.

 
 
 
6 způsobů, jakými Charita Česká republika pomáhá chránit životní prostředí
22. dubna 2022 Aktuality

6 způsobů, jakými Charita Česká republika pomáhá chránit životní prostředí

U příležitosti Mezinárodního dne Země si 22. dubna připomínáme, proč je důležité chránit přírodu a upozorňovat společnost na možné negativní dopady naší činnosti na životní prostředí. I nám v Charitě záleží na stavu naší planety, proto ji pomáháme chránit nejrůznějšími způsoby. Ať už se jedná o podporu ekologického zemědělství v Zambii, osvětu o recyklaci v Mongolsku či kompostování v Gruzii.

Včelařka z Gruzie díky naší pomoci zvýšila produkci medu
22. března 2022 Aktuality

Včelařka z Gruzie díky naší pomoci zvýšila produkci medu

Charita pomáhá v Gruzii lidem v chudých horských regionech, které tvrdě zasáhla pandemie koronaviru. Místním pomáháme obnovit a podpořit jejich živnosti, aby se nemuseli stěhovat za prací z rodných regionů. Naši podporu obdržela i včelařka Nana Dvalidze z gruzínské provincie Rača.

Ženy Charity ve světě: Co je spojuje a co si přejí k Mezinárodnímu dni žen?
7. března 2022 Aktuality

Ženy Charity ve světě: Co je spojuje a co si přejí k Mezinárodnímu dni žen?

Žijí v jiných zemích, jsou od sebe vzdáleny někdy i deset tisíc kilometrů. Přesto mají spoustu věcí společných. Ženy, které pracují v Charitě Česká republika i ženy, které od Charity obdržely pomoc, aby se dokázaly postavit na vlastní nohy a často tím podpořit i své komunity. Kdo jsou ženy Charity ve světě a co si přejí k Mezinárodnímu dni žen?

Díky pomoci Charity dokázal Teimuraz z Gruzie oživit své podnikání v chudém horském regionu
21. února 2022 Aktuality

Díky pomoci Charity dokázal Teimuraz z Gruzie oživit své podnikání v chudém horském regionu

Charita Česká republika v Gruzii dlouhodobě podporuje rozvoj malého a středního podnikání v horské provincii Rača. Díky tomu mohou místní lidé zůstat žít v tomto regionu a pracovat v tradičních i nových odvětvích - stejně jako Teimuraz, který si zde otevřel malý hotel.