Poznejte Charitu: Ekaterine Meshkrikadze přibližuje naši práci v Gruzii
5. srpna 2022 Aktuality

Poznejte Charitu: Ekaterine Meshkrikadze přibližuje naši práci v Gruzii

Zajímá vás, jak to chodí na oddělení humanitární a rozvojové pomoci v Charitě Česká republika? Pravidelně zpovídáme naše kolegy o jejich práci po celém světě. Tentokrát jsme si povídali s Ekaterinou Meskhrikadze, která je zástupkyní vedoucího mise Charity Česká republika v Gruzii.

Jste součástí charitního týmu od doby, kdy byla otevřena pobočka v Gruzii. Co považujete za nejvýznamnější úspěch vašeho týmu?

Podařilo se nám prosadit ve velmi konkurenčním prostředí, hlavně díky tomu, že náš tým tvoří profesionálové, kteří odvádí skvělou práci. Zaměřujeme se hlavně na zlepšení zdravotní a sociální péče v zemi, zároveň také podporujeme rozvoj gruzínského venkova a ochranu životního prostředí. Soustředíme se tedy na čtyři sektory, což je poměrně náročné.

Není jednoduché vypíchnout jeden konkrétní úspěch, ale velmi oceňuji naši reakci na pandemii covidu-19, kdy jsme na dálku školili gruzínské lékaře z venkovských oblastí, jak mají postupovat v boji proti této nemoci. Zároveň jsme na státní úrovni vybudovali laboratorní informační systém pro účinný dohled nad nemocí covid-19, který zároveň slouží jako registr pro očkování.

Charita své aktivity v období pandemie rychle přizpůsobila nové situaci. Co jste si z toho jako tým odnesli?

Pandemie nám ukázala, že v každé situaci lze najít východisko. Protože se Charita zapojila do boje proti pandemii na státní úrovni, znamenalo to pro nás hlavně vyšší vytížení mimo běžnou pracovní dobu. Mám radost, že se i díky naší rychlé reakci dostala pomoc k co nejvíce lidem.

v Gruzii se zaměřujeme na dostupnost primární zdravotní péče

Zmínila jste klíčovou roli Charity v podpoře gruzínského systému zdravotní a sociální péče. Na jakých konkrétních aktivitách se váš tým podílí?

V Gruzii úzce spolupracujeme s místními institucemi a zásadně se podílíme na reformě gruzínského systému primární zdravotní péče díky financování České rozvojové agentury. Pomáháme s modernizací a digitalizací zdejšího zdravotnického systému. Také zvyšujeme povědomí o důležitosti včasné detekce rakoviny, proto jsme zřídili screeningové centrum ve městě Zugdidi.

V oblasti sociální péče se zaměřujeme na pomoc zranitelným skupinám, jako jsou lidé s poruchami autistického spektra a těžkým postižením. Zavádíme systémové změny a cílíme na zlepšení služeb pro tyto skupiny obyvatel. V současné době se podílíme na systému deinstitucionalizace, tedy přesunu od ústavní péče směrem ke komunitnímu bydlení, ve kterém jsou respektovány individuální požadavky klientů.

V oblasti zdravotní a sociální péče zajišťujete systémovou podporu, na gruzínském venkově pomáháte na regionální úrovni. Na co byste se chtěla v budoucnosti více zaměřit?

V horských oblastech podporujeme několik specifických sektorů, jako je zemědělství, cestovní ruch a další alternativní možnosti výdělku. Naše pomoc cílí na malé a střední podnikatele, kteří mohou díky naší podpoře rozšířit svou živnost, a díky tomu vytvářet pracovní místa pro více lidí z regionu. Podnikatelé v těchto oblastech se stále potýkají s problémy, bude tedy třeba posílit finanční podporu a rozvoj jejich kapacit.

v horských regionech podporujeme malé podniky

V oblasti ochrany životního prostředí se na venkově věnujeme rozvoji infrastruktury pro nakládání s odpady a také u místních zvyšujeme povědomí o třídění a recyklaci. Ačkoli jsme odvedli velký kus práce, stále je co zlepšovat. Proto budujeme kapacity, aby byla naše pomoc co nejefektivnější.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Nejvíce chceme zapracovat na rozšíření odbornosti, zejména pak v oblasti ochrany životního prostředí. Zároveň bychom rádi diverzifikovali naše projekty a otevřeli další témata k diskuzi. Dlouhodobě se snažíme o zavádění evropských hodnot v souladu s Asociační dohodou, kterou Gruzie podepsala s Evropskou unií.

Děkujeme za rozhovor.