Poznejte Charitu: Muhammed Hammady využívá na Ukrajině zkušenosti z humanitární práce v Iráku
11. srpna 2022 Aktuality

Poznejte Charitu: Muhammed Hammady využívá na Ukrajině zkušenosti z humanitární práce v Iráku

Před několika měsíci se Muhammed Hammady, vedoucí mise Charity Česká republika v Iráku a Sýrii, přesunul na Ukrajinu, aby zde dohlížel na naše humanitární aktivity. Hovořili jsme s ním o práci Charity na Ukrajině a v Iráku i o jeho osobní motivaci přijet do země, která kvůli ruské invazi prochází válečným utrpením.

Ještě před několika měsíci jste pracoval a žil v Iráku. Kdy jste se rozhodl přijet na Ukrajinu?

Od prvního dne ruské invaze jsem byl v šoku jako snad všichni lidé na celém světě a neustále jsem četl nové zprávy. Každý den jsem trávil hodiny sledováním zpráv a dohledáváním klíčových informací. Díky tomu jsem si vytvořil ucelený kontext a dalo mi to určitou představu o tom, jak může situace vypadat za několik měsíců. V té době už bylo mnoho oblastí vybombardováno a mnoho vesnic a měst bylo právě evakuováno. Miliony Ukrajinců musely utéct, ať už za hranice, nebo na jiná místa v zemi.

V kontextu války a s tím spojené uprchlické krize nacházím mnoho podobností mezi současnou situací na Ukrajině a tím, čeho jsem byl svědkem na Blízkém východě. Zejména v Sýrii a Iráku, kde jsem pracoval více než osm let. Věřil jsem, že moje zkušenosti budou užitečné při reakci na humanitární potřeby rodin zasažených válku na Ukrajině.

Jaké podobnosti mezi válkou na Ukrajině a na Blízkém východě máte na mysli?

Stejně jako nyní na Ukrajině, i na Blízkém východě musely miliony lidí opustit své domovy kvůli občanské válce v Sýrii a Iráku. Ocitli se v uprchlických táborech a ve velmi nuzných životních podmínkách. Tito lidé byli najednou závislí na humanitární pomoci, která jim měla zajistit všechny základní potřeby: jídlo, přístřeší, zdravotní péči, a dokonce i vzdělání. V současné době jsme svědky stejné situace na Ukrajině. Miliony lidí přišly kvůli válce o domov. Mnozí z nich žijí v kolektivních uprchlických centrech a naléhavě potřebují humanitární pomoc. Zejména zranitelné a chudé rodiny, které si nemohou dovolit utéct za hranice, jsou válečným běsněním postižené nejvíce.

Muhammed má zkušenosti z Blízkého východu

Co je vaším hlavním úkolem na Ukrajině

V současnosti mám za úkol vybudovat operační kapacitu Charity Česká republika na Ukrajině, abychom v zemi mohli nadále poskytovat humanitární pomoc díky financování několika donorů. V této fázi máme již tři probíhající projekty. V rámci jednoho z nich pomáháme v Zakarpatské oblasti zlepšit životní podmínky lidí, kteří sem utekli do bezpečí a momentálně pobývají v kolektivních centrech a žijí ve velmi špatných podmínkách. V Zakarpatí stavíme ubytovací buňky a zlepšujeme hygienické podmínky v ubytovacích centrech. Pomáháme také úřadům, aby mohly zvýšit ubytovací kapacitu v případě, že do Zakarpatí přijde více lidí. Tento projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Další dva projekty jsou ve Lvovské oblasti. Na těchto dvou projektech pracujeme společně s Charitou Ukrajina, naším partnerem zde v zemi a sesterskou organizací v rámci sítě Charity. 

Jak aktivity Charity Česká republika ve Lvovské oblasti pomohou místním lidem?

Naším cílem je pomoci lidem, kteří přišli o vlastní střechu nad hlavou, uspokojit jejich základní potřeby prostřednictvím peněžní podpory. Lidé, kteří tuto podporu dostanou, si tak sami mohou určit, co si za peníze pořídí podle toho, co opravdu potřebují. Jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak uprchlíkům zajistit přístup k základním surovinám a službám.

Na Ukrajině pomáháme rizikovým skupinám osob, které válka vyhnala z jejich domovů

Zaměřujeme se především na osoby, které vypadly z národního programu distribuce hotovosti, ať už z důvodu omezení jejich mobility, nebo z jiného důvodu. Jsme si také vědomi traumat, které může válka zanechat na duševním zdraví lidí, proto se zaměřujeme i na psychologickou podporu. Pomůžeme vyškolit místní psychology a sociální pracovníky, aby dokázali poskytovat odpovídající péči lidem zasaženým válečným konfliktem.

Jak vaše osobní zkušenost s vedením mise Charity v Iráku pomůže zde na Ukrajině?

Díky několika letům práce na Blízkém východě mám dobré zkušenosti s humanitární pomocí. Práce v humanitární oblasti v Iráku a Sýrii mi dala možnost seznámit se s tím, jaká je role nevládních organizací, místních organizací, občanské společnosti, agentur OSN i vlády v době humanitárních krizí. Mojí přidanou hodnotou je, že tyto zkušenosti z jiných humanitárních kontextů mohu přenést do ukrajinského kontextu. Můžeme se tak vyvarovat zbytečných chyb a můžeme se zaměřit na smysluplné aktivity při poskytování pomoci lidem zasaženým válkou. Nejsem tady samozřejmě jen já, kromě mě jsou tady desítky dalších expertů z různých humanitárních organizací, kteří přijeli na Ukrajinu pomáhat lidem v nouzi.

Na co by se měl připravit humanitární pracovník, který přijede na Ukrajinu?

Každý humanitární pracovník by měl počítat s tím, že práce na Ukrajině není lehká. Naším cílem je pomáhat potřebným a v zemích zasažených válečným konfliktem jde o náročnou práci. Je potřeba být psychicky velmi odolný a připravený na těžkosti.

Jaká byla vaše osobní motivace přijet pomáhat zemi, která se nachází uprostřed války?

Moje osobní motivace se shoduje s posláním a vizí Charity Česká republika. Tou je samozřejmě pomoc lidem v nouzi. Charita Česká republika má mnoho zahraničních misí po celém světě, dvě z nich jsou na Blízkém východě.

Na Ukrajině máme stejný cíl. Společně s dalšími humanitárními organizacemi je dnes naší prioritou záchrana lidských životů. Jsou lidé, kteří stále utíkají z válečných oblastí a hledají bezpečí v jiných regionech země. Lidem, kteří přišli o domov, bychom měli pomoci, aby mohli být v bezpečí a žít v důstojných podmínkách.