Gruzie

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Od zahájení gruzínského programu do roku 2015 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací.
 
V roce 2014 bylo vzhledem ke zkušenostem nashromážděným za léta působení rozhodnuto, že zřízení kanceláře v  zemi je přirozeným krokem, jak poskytovat kvalitní, včasnou a dobře zajištěnou rozvojovou pomoc lidem v Gruzii. Proces přechodu byl dokončen v roce 2015, kdy proběhla registrace pobočky CHČR v Gruzii (pod názvem Charita Česká republika v Gruzii, CHGR) a kdy byl vybudován stabilní tým několika zaměstnanců. Od té doby jsou neustále rozvíjeny profesní kapacity CHGR nejen v  oblasti zdravotní a sociální péče, které jsou „vlajkovými loděmi“ projektů CHGR v  zemi, ale také v  oblasti zemědělství, rozvoje venkova a řízení přírodních zdrojů. CHGR poskytuje rozvojovou pomoc těm nejzranitelnějším skupinám, jako jsou děti s  těžkým postižením a s  poruchami autistického spektra, usiluje o zlepšení zdraví gruzínské populace, zlepšuje zemědělství, posiluje komunitní rozvoj a rozvoj venkova v  horských oblastech a usiluje o větší sociální začlenění a silnější občanskou společnost v  Gruzii. CHGR dbá na vysokou míru odpovědnosti vůči svým četným dárcům a partnerům a její činnost je založena na principech transparentnosti a efektivity. 
 
V současnosti (k lednu 2020) má CHGR hlavní kancelář v Tbilisi a regionální pobočku v Khulo (Adžárie). 
 
 
 
 
 
 
19. června 2010 Gruzie

Odborníci z Evropy a Kavkazu jednali o domácí péči

V gruzínském Tbilisi se uskutečnil počátkm června 2010 třídenní odborný seminář o systému domácí péče.

4. června 2010 Gruzie

První dáma Gruzie na výstavě českých fotografů

Výstava s názvem HEATLH AND SOCIAL PROJECTS/PHOTOS dokumentuje aktivity českých nevládních organizací. 

 

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"
2. června 2010 Gruzie

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"

Rakovina je léčitelná s možností úplného uzdravení, pokud je odhalena a léčena včas. Tak zní hlavní poselství nového projektu, který Charita Česká republika ve spolupráci s Rozvojovou agenturou v těchto dnech zahajuje na jižním Kavkaze.

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt
2. června 2010 Gruzie

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt

Onkologická onemocnění představují druhé místo na žebříčku úmrtnosti v Gruzii, hned po srdečních chorobách. Pokud je však rakovina odhalena a léčena včas, nemusí se jednat o smrtelné onemocnění.

3. března 2010 Gruzie

Pomoc do Gruzie proudí k vážně nemocným

(GRUZIE, Tbilisi) Centrum prevence rakoviny (Cancer Prevention Center) v hlavním městě Gruzie získalo z ČR zdravotní přístroje, které poslouží pacientům s touto vážnou nemocí. Tři typy endoskopů a rentgen věnovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci pro Gruzii.

Sociální a volnočasová oblast
22. února 2010 Gruzie

Sociální a volnočasová oblast

Děti v Gruzii se dostávají do rizikového sociálního prostředí velmi snadno a potom jen těžko nacházejí cestu osobního rozvoje. Tento neutěšený stav je zčásti důsledkem masové emigrace a celkového úpadku země po občanských válkách a rozpadu SSSR.