Gruzie

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Od zahájení gruzínského programu do roku 2015 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací.
 
V roce 2014 bylo vzhledem ke zkušenostem nashromážděným za léta působení rozhodnuto, že zřízení kanceláře v zemi je přirozeným krokem, jak poskytovat kvalitní, včasnou a dobře zajištěnou rozvojovou pomoc lidem v Gruzii. Proces přechodu byl dokončen v roce 2015, kdy proběhla registrace pobočky CHČR v Gruzii (pod názvem Charita Česká republika v Gruzii, CHGR) a kdy byl vybudován stabilní tým několika zaměstnanců. Od té doby jsou neustále rozvíjeny profesní kapacity CHGR nejen v oblasti zdravotní a sociální péče, které jsou „vlajkovými loděmi“ projektů CHGR v zemi, ale také v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a řízení přírodních zdrojů. CHGR poskytuje rozvojovou pomoc těm nejranitelnějším skupinám, jako jsou děti s těžkým postižením a s poruchami autistického spektra, usiluje o zlepšení zdraví gruzínské populace, zlepšuje zemědělství, posiluje komunitní rozvoj a rozvoj venkova v horských oblastech a usiluje o větší sociální začlenění a silnější občanskou společnost v Gruzii. CHGR dbá na vysokou míru odpovědnosti vůči svým četným dárcům a partnerům a její činnost je založena na principech transparentnosti a efektivity. 
 
V současnosti (k lednu 2020) má CHGR hlavní kancelář v Tbilisi a regionální pobočku v Khulo (Adžárie). 
 
 
 
 
 
 
Ve městě Gori byl představen model domácí péče
25. ledna 2010 Gruzie

Ve městě Gori byl představen model domácí péče

Ve městě Gori byl představen projekt domácí péče, jehož cílem je zlepšit životní podmínky postižených osob ve městě a přilehlých vesnicích ležících v tzv. nárazníkové zóně.

Podpora konkurenceschopnosti drobných zemědělců
27. prosince 2009 Gruzie

Podpora konkurenceschopnosti drobných zemědělců

Projekt z oblasti zemědělství v Gruzii.

20. října 2009 Gruzie

V Gruzii brzy porostou bio borůvky

Zlepšení ekonomické situace drobných farmářů v Gurijském regionu a zlepšení kvality zemědělských produktů - takové cíle si klade nový projekt Podpora rozvoje ovocnářských družstev Charity ČR. 

Oblast zemědělství
27. září 2009 Gruzie

Oblast zemědělství

Gruzie se relativně úspěšně potýká s omezováním bídy. Statisticky se situace obyvatel Gruzie zlepšuje, ale životní podmínky lidí na venkově zůstávají neutěšené nebo se zhoršují. O efektivitě gruzínského zemědělství vypovídá skutečnost, že se podílí pouze 10 % na tvorbě HDP země, přestože je v sektoru zemědělství zaměstnáno přes 50 % práceschopné populace.

17. července 2009 Gruzie

Charita na konferenci o rozvojové spolupráci

Pracovníci Charity ČR se aktivně zapojili do Konference o efektivitě organizací občanské společnosti v rozvojé spolupráci (Civil Society Organisations Development Effectiveness Conference), která se konala v Praze ve dnech 23. a 24. června 2009.

15. ledna 2009 Gruzie

Pomohli jsme v Gruzii

S koncem roku 2008 byla ukončena distribuce humanitární pomoci ČR, která se prostřednictvím Charity Česká republika a místní nevládní organizace dostávala k uprchlíkům v Tbilisi, v Gori a dalších městech, kde tito lidé nacházejí dočasné útočiště. Ztráta domova a majetku je samo o sobě velmi frustrující, připočteme-li problémy s dostupností vody, elektřiny a tepla v kolektivních centrech, získáme neradostný obraz každodenního života lidí postižených posledním konfliktem na Kavkazu.