Gruzie

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Od zahájení gruzínského programu do roku 2015 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací.
 
V roce 2014 bylo vzhledem ke zkušenostem nashromážděným za léta působení rozhodnuto, že zřízení kanceláře v zemi je přirozeným krokem, jak poskytovat kvalitní, včasnou a dobře zajištěnou rozvojovou pomoc lidem v Gruzii. Proces přechodu byl dokončen v roce 2015, kdy proběhla registrace pobočky CHČR v Gruzii (pod názvem Charita Česká republika v Gruzii, CHGR) a kdy byl vybudován stabilní tým několika zaměstnanců. Od té doby jsou neustále rozvíjeny profesní kapacity CHGR nejen v oblasti zdravotní a sociální péče, které jsou „vlajkovými loděmi“ projektů CHGR v zemi, ale také v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a řízení přírodních zdrojů. CHGR poskytuje rozvojovou pomoc těm nejranitelnějším skupinám, jako jsou děti s těžkým postižením a s poruchami autistického spektra, usiluje o zlepšení zdraví gruzínské populace, zlepšuje zemědělství, posiluje komunitní rozvoj a rozvoj venkova v horských oblastech a usiluje o větší sociální začlenění a silnější občanskou společnost v Gruzii. CHGR dbá na vysokou míru odpovědnosti vůči svým četným dárcům a partnerům a její činnost je založena na principech transparentnosti a efektivity. 
 
V současnosti (k lednu 2020) má CHGR hlavní kancelář v Tbilisi a regionální pobočku v Khulo (Adžárie). 
 
 
 
 
 
 
Dobrovolnice Jana Kowalová v Gruzii
31. května 2011 Gruzie

Dobrovolnice Jana Kowalová v Gruzii

Rozhovor s Janou Kowalovou, dobrovolnicí Charity Gruzie a Charity ČR. Jana pracuje na projektu občanské participace v Samtskhe/Javakheti a učí angličtinu v malé arménské vesničce na jihu Gruzie.

Kurzy gruzínštiny v arménských vesnicích
20. května 2011 Gruzie

Kurzy gruzínštiny v arménských vesnicích

Doplňkovou aktivitou projektu „Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti“ je pro obyvatele arménských vesnic zajištění jazykových kurzů gruzínského jazyka pro dospělé. Zatímco děti mají gruzínštinu povinně ve školách, dospělí často neznají ani základy. Kurzy jsou pořádány ve vesnicích Tsinubani a Naokhrebi.

Ministr Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum domácí péče v Gori
13. května 2011 Gruzie

Ministr Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum domácí péče v Gori

Ministr zahraničních věci ČR Karel Schwarzenberg navštívil 12. května 2011 při své oficiální návštěvě Gruzie také Denní centrum domácí péče v Gori, které podporuje v rámci svých aktivit Charita Česká republika.

19. prosince 2010 Gruzie

ČR bilancuje: v Gruzii zachráněno přes sto životů

Čtrnáct diagnóz rakoviny prsu, sedm děložního čípku a více než osmdesát předrakovinových symptomů, které je potřeba včas léčit, bylo odhaleno během devítiměsíčního projektu na podporu prevence a včasné diagnostiky rakoviny u žen. Za podpory České republiky se tak podařilo zachránit nemalý počet gruzínských žen.

Fotografie Petra Šilhánka z Gruzie
2. listopadu 2010 Gruzie

Fotografie Petra Šilhánka z Gruzie

Sérii černobílých fotografií Petra Šilhánka z Gruzie a místních projektů Charity ČR si můžete prohlédnout v této fotogalerii.

Domácí péče v Gori
30. září 2010 Gruzie

Domácí péče v Gori

Domácí péčí se rozumí poskytování sociálních a zdravotnických služeb osobám s fyzickou či psychickou poruchou, kteří díky svému zdravotnímu stavu nejsou sami schopni nezávislého života. Cílem nabízených služeb domácí péče je učinit tyto osoby nezávislými v největším možném rozsahu v jejich vlastním prostředí.