9 největších úspěchů Charity ve světě za rok 2022
5. ledna 2023 Aktuality

9 největších úspěchů Charity ve světě za rok 2022

Zní to jako klišé, rok 2022 byl ale opravdu jako žádný jiný. V Charitě jsme se naplno ponořili do pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Do země jsme okamžitě vyslali humanitární pomoc a uprchlíky z Ukrajiny jsme podporovali také v Moldavsku i v České republice. Pomáhali jsme ale i jinde. Ať už farmářům v Zambii odolávat změnám klimatu či gruzínskému státu při přesunu osob s postižením z velkých ústavů do komunitní péče domácího typu. Podívejte se na naše největší úspěchy za rok 2022.

1. Okamžitě jsme vyslali humanitární pomoc na Ukrajinu

Charita Česká republika okamžitě zareagovala na ruskou agresi a bezprostředně po začátku války vyslala na Ukrajinu kamiony a vlak s humanitární pomocí. Lidem v nouzi jsme poskytli trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, výživu pro děti, zdravotnický materiál, inkubátory i velmi potřebné generátory a elektrocentrály. Síť Charit od prvního dne války pomáhala na hranicích lidem, kteří opustili své domovy a vydali se na cestu do bezpečí.

Lidem zasaženým válkou na Ukrajině můžeme pomáhat i díky sbírce Charita pro Ukrajinu, do které dárci v Česku zaslali přes 190 milionů korun.

Vyslali jsme humanitární pomoc na Ukrajinu

2. Uprchlíkům z Ukrajiny jsme pomáhali i v Moldavsku

Do Moldavska, malé země na hranicích s Ukrajinou, zamířily po vypuknutí války statisíce uprchlíků. Pro nejchudší zemi Evropy to byl obrovský nápor, na který neměla dostatek financí ani kapacit. Charita Česká republika má v Moldavsku vlastní pobočku a od začátku konfliktu na Ukrajině se aktivně zapojila do pomoci uprchlíkům. Vybavili jsme ubytovací centra pro uprchlíky postelemi, spotřebiči a dalšími základními potřebami, lidem na útěku jsme poskytli zdravotní a sociální služby a na hraničních přechodech jsme rozdávali hygienické balíčky.

V Moldavsku jsme také zahájili humanitární projekt financovaný Generálním ředitelstvím pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (DG ECHO) na pomoc až 210 tisícům uprchlíků. Poskytli jsme peněžní podporu a psychologickou pomoc, abychom ukrajinským uprchlíkům pomohli s návratem do běžného života a překonáním válečných traumat.

3. V Zambii jsme pomáhali farmářům odolávat změnám klimatu

Změny klimatu pociťují v Zambii všichni, nejvíce ale dopadají na farmáře v chudých regionech. Sucho je připravuje o úrodu, a oni si tak nedokážou dlouhodobě zajistit obživu. Charita pomáhá zambijským farmářům odolávat změnám klimatu. V loňském roce jsme jim představili metody šetrného zemědělství, které je založené na minimálním obhospodařování půdy. Díky tomu mohou farmáři šetřit půdu i vodu a zároveň dokážou navýšit svou úrodu. Farmářům jsme také ukázali, jak správně zpracovat a uskladnit potraviny, aby se vyhnuli velkým ztrátám. Doposud jsme proškolili více než 7000 zemědělců v ekologickém farmaření.

Proškolili jsme více než 7000 zemědělců v ekologickém farmaření

Ke konci roku jsme zahájili nový projekt na boj se změnami klimatu za pomoci inovací. Díky naší iniciativě vyškolí zambijské ministerstvo zemědělství na 40 tisíc farmářů, kteří se naučí, jak lépe odolávat klimatických změnám a získají přístup k důležitým informacím o podnebí.

4. Na Ukrajině jsme pomáhali lidem v nouzi zajistit střechu nad hlavou, finance i psychologickou pomoc

Lidem zasaženým ruskou agresí jsme pomáhali nejen zasíláním humanitární pomoci z České republiky, ale také přímo na Ukrajině. Ruská invaze vyhnala z domovů miliony lidí, z nichž velká část našla bezpečné útočiště na západě země. Tyto regiony ale neměly dostatečné zázemí pro tolik lidí, a tak se mnozí z nich museli ubytovat v tělocvičnách a halách. Charita Česká republika proto začala na západě země stavět modulární domky pro Ukrajince, kteří přišli o střechu nad hlavou. Zároveň jsme zahájili rekonstrukci hromadných ubytovacích zařízení, aby v nich bylo možné zajistit důstojné podmínky k bydlení a životu.

Začali jsme stavět modulární domky pro Ukrajince

Lidem prchajícím před válkou jsme poskytli peněžní podporu na pořízení základních potřeb. Ukrajincům na západě země jsme zajistili také psychologickou pomoc. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR jsme vyškolili místní psychology v poskytování psychologické péče v krizových situacích.

5. V Iráku jsme pomohli místním znovu najít obživu po válce

Irák se stále vyrovnává s následky dlouholetého ozbrojeného konfliktu se samozvaným Islámským státem. Miliony Iráčanů byly nuceny opustit své domovy a po návratu nemají často zabezpečený zdroj obživy. Farmáři přišli o svá pole a úrodu, živnostníci našli své podniky zničené. Právě těmto lidem pomáhá Charita s obnovou jejich živností a hospodářství. V loňském roce jsme pomáhali se zajištěním práce pro tisíce místních rodin. Pořádali jsme například kurzy obchodních dovedností, na kterých se Iráčani naučili, jak si otevřít vlastní živnost - třeba krejčovskou dílnu.

Farmáře jsme podpořili, aby dokázali znovu pracovat na svých polích a zaměstnali další lidi ze svých komunit.

Pomáhali jsme se zajištěním práce pro tisíce místních rodin

6. V Gruzii jsme pokračovali v přesunu osob s postižením z velkých ústavů do komunitní péče domácího typu

Každý člověk si zaslouží žít důstojně. Lidé s postižením, kteří žijí ve velkých ústavech, ale často čelí porušování svých práv. V Gruzii proto pomáháme zajistit přesun dospělých osob s postižením z velkých ústavů do domovů rodinného typu s pečovatelskou službou. Celkem zajistíme komunitní bydlení pro 112 lidí v šesti rezidenčních centrech. V loňském roce jsme zrekonstruovali a předali dvě centra, do kterých se přestěhovali lidé s postižením. Na projektu spolupracujeme s gruzínským ministerstvem zdravotnictví za finanční podpory České rozvojové agentury.

7. V Sýrii jsme se věnovali podpoře občanské společnosti

Sýrie vstoupila loni v březnu do dvanáctého roku války. Syřané se ale snaží pokračovat v běžném životě, konfliktu navzdory. Pomáhá jim v tom i Charita Česká republika. Na severozápadě Sýrie jsme v loňském roce podpořili mládežnické organizace, které motivují mladé lidi k občanské angažovanosti. Díky vlastním projektům pomůžou mladí Syřané s obnovou válkou zničené země a aktivně se zapojí do společnosti.

8. V Mongolsku jsme podpořili mladé lidi s nápadem

Mladí lidé tvoří třetinu mongolské společnosti, ale také většinu nezaměstnaných v zemi. Nezaměstnanost mezi mongolskou mládeží roste, a Charita proto pomáhá mladým lidem v Mongolsku, aby dokázali najít práci. Podporujeme je v osobním rozvoji a radíme jim, jak si naplánovat a vybudovat kariéru. V loňském roce jsme podpořili vybrané sociální podnikatele, kteří představili své nápady, díky kterým dokážou zajistit práci pro sebe i další mladé lidi ze svých komunit.

9. V Česku jsme ukrajinským uprchlíkům pomáhali s integrací

V České republice získalo dočasnou ochranu více než 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, reálně jich v Česku pobývá asi 200-300 tisíc. Naši kolegové z Young Caritas pomáhali v loňském roce zejména ukrajinským ženám a dětem s adaptací na život v Česku. Vyškolení dobrovolníci pomáhali například s hlídáním dětí uprchlíků, kteří se po příchodu do Česka registrovali v Kongresovém centru v Praze. Tým Young Caritas asistoval uprchlíkům také při vyřizování úředních záležitostí a pomáhal jim zajistit komunikaci se školami, lékaři, ale i při orientaci v okolí nového bydliště. V prostorách Charity zřídili Young Caritas adaptační skupinu pro ukrajinské děti předškolního věku.

Pomoc uprchlíkům v Česku poskytují také především lokální Charity, které pomáhají zajistit ubytování, potraviny, hygienické potřeby a další nezbytnosti. Síť Charit pomáhá uprchlíkům při hledání ubytování i práce a organizuje jazykové kurzy či jiné integrační aktivity. Provozujeme také asistenční infolinku v ukrajinském jazyce.

Rok 2022 rozhodně nebyl jednoduchý. Vážíme si proto všech našich kolegyň a kolegů, díky kterým jsme mohli v loňském roce pomoci co nejvíce lidem v nouzi. Děkujeme i našim příznivcům a dárcům, kteří podpořili práci Charity ve světě.